PK10注册热线: 18901477698
当前位置:南通PK10投注平台真空设备有限好运官网 >> 信誉保障 >> 2BE系列信誉保障

2BE系列信誉保障

信誉保障的工作原理说明信誉保障(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限压力,对于单级泵为4~8kPa ;对于双级泵为2~4k P a。水环泵在石油、化工、机械、矿山、轻工、造纸、动力、冶金、医药和食品等工业及市政与农业等部门的许多工艺过程中,如真空过滤、真空送料、真空脱气、真空蒸发、真空浓缩和真空回潮等,得到了广泛的应用,由于水环泵压缩气体的过程是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘,含水的气体,因此,水环泵的应用日益增大。
如图为水环泵的工作原理示意图,水环泵是由叶轮、泵体、吸排气盘、水在泵体内壁形成的水环、吸气口、排气口、辅助排气阀等组成的。


叶轮被偏心的安装在泵体中,当叶轮按图示方向旋转时,进入水环泵泵体的水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭的水环。水环的上部内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上,叶片在水环内有一定的插入深度)。此时,叶轮轮毂与水环之间形成了一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时,小腔的容积逐渐由小变大,压强不断的降低,且与吸排气盘上的吸气口相通,当小腔空间内的压强低于被抽容器内的压强,根据气体压强平衡的原理,被抽的气体不断地被抽进小腔,此时正处于吸气过程。当吸气完成时与吸气口隔绝,小腔的容积正逐渐减小,压力不断地增大,此时正处于压缩过程,当压缩的气体提前达到排气压力时,从辅助排气阀提前排气。而与排气口相通的小腔的容积进一步地减小压强进一步的升高,当气体的压强大于排气压强时,被压缩的气体从排气口被排出,在泵的连续运转过程中,不断地进行着吸气、压缩、排气过程,从而达到连续抽气的目的。
在水环泵中,辅助排气阀是一种特殊结构,一般采用橡皮球阀,它的作用是消除泵在运转过程中产生的过压缩与压缩不足的现象。这两种现象都会引起过多的功率消耗。因为水环泵没有直接的排气阀,而且排气压力始终是固定的,水环泵的压缩比决定于进气口的终止位置和排气口的起始位置,然而这两个位置是固定不变的,因而不适应吸入压力变化的需要。为了解决这个问题,一般在排气口下方设置橡皮球阀,以便当泵腔内过早达到排气压力时,球阀自动开启,气体排出,消除了过压缩现象。一般在设计水环泵时都以最低吸入压力来确定压缩比,以此来确定排气口的起始位置,这样就解决了压缩不足的现象。使 用 范 围
 

PK10投注平台--------------------------------------------------------------------------------
主要应用于造纸、化工、石化、制药、食品、冶金、建材、电气、洗煤、选矿化肥等手机app中,主要用来抽除不含固体颗粒、不溶于水、无腐蚀性的气体。由于采用单级单作用的结构,所以具有结构简单、维修方便、运行可靠、高效节能的特点。
 

 

 

安装尺寸图
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

 

型 号
a
b
c
e
f
g
H
I
m
n
s
k
Φ
d
w
t
2BEA-253-0
1395
1245
799
1030
215
755
400
675
262.5
105
80
465
28
70
20
74.5
2BEA-303-0
1580
1360
825
1185
230
910
475
790
315
165
205
670
35
100
28
106
2BEA-353-0
1745
1570
930
1370
285
1050
560
910
335
165
245
800
35
120
32
127
2BEA-403-0
2170
1865
1120
1625
335
1265
670
1110
355
200
285
950
42
140
36
148
性 能 及 规 格

--------------------------------------------------------------------------------

型号 最低 吸入 绝压 抽气速率(m3/min) 最大 轴功 率  kw 电机功率kw
转速  r/min
泵重  kg 外形尺寸 长×宽×高 Size L×W×H mm
吸入绝压 吸入绝压 吸入绝压 吸入绝压
干空气 Air 饱和空气 干空气 饱和空气 干空气 饱和空气 干空气 饱和空气
2BEA-253-0 33 14.1 20.0 19.5 23.8 25.6 28.1 28.3 28.8 37.2 45 565 890 1395×680×755
15.1 21.8 20.4 24.8 26.7 29.0 29.5 30.1 39.8 45 590
20.1 28.4 25.8 31.3 31.9 34.6 34.3 35.1 44.5 55 660
24.3 34.3 30.3 36.8
36.5
39.6 38.3 39.6 53.8 75 740
27.9 39.3 34.2 41.5 40.6 44.1 42.9 43.7 65.2 75 820
30.2 42.6 36.7 44.7 43.5 47.2 45.8 46.7 75.1 90 880
2BEA-303-0 33 24.3 34.0 31.3 38.5 38.9 42.5 41.0 41.8 52.0 75 472 1400 1580×1010×910
27.6 38.5 34.2 41.5 40.3 44.3 42.5 43.5 55.0 75 500
30.8 42.8 37.1 45.0 43.3 47.3 45.7 46.6 58.0 75 530
35.8 49.9 42.6 51.6 48.8 53.3 50.3 51.3 65.0 75 590
40.5 57.5 48.7 59.0 55.0 60.0 57.0 58.0 80.0 110 660
42.5 60.0 51.8 62.7 58.3 63.5 61.6 62.8 91.0 110 710
2BEA-353-0 33 26.5 37.4 38.3 46.4 49.0 53.5 53.8 54.9 64.5 90 372 2000 1745×1160×1050
35.8 50.6 45.3 54.9 53.8 58.6 57.2 58.4 77.0 110 420
43.6 61.5 52.8 63.9 61.0 66.5 63.7 65.0 86.0 110 472
46.5 65.6 55.7 67.6 63.0 68.7 66.4 67.7 92.5 110 490
46.6 65.8 56.3 68.2 65.0 70.9 67.6 69.0 94.5 132 500
49.5 69.9 60.1 72.8 68.5 74.7 71.5 73.0 105 132 530
56.7 80.0 68.4 82.8 77.0 84.0 80.2 81.8 126 160 590
2BEA-403-0 33 44.8 63.3 60.0 72.5 73.7 80.4 78.5 80.0 102 132 330 3300 2170×1370×1265
57.4 81.0 70.6 85.5 82.1 89.6 85.5 87.6 116 160 372
67.3 95.0 81.4 98.5 93.5 102 97.0 99.0 136.5 185 420
78.7 110 95.0 115 107.2 116.8 110 12.3 168 200 472
85.1 120 103 125 117.1 127.6 123.5 126 212 250 530
 

型号
最低 吸入 绝压
抽气速率(m3/min)
最大 轴功 率  kw
电机功率kw
转速  r/min
泵重  kg
外形尺寸 长×宽×高 Size L×W×H mm
吸入绝压
吸入绝压
吸入绝压
吸入绝压
干空气 Air
饱和空气
干空气
饱和空气
干空气
饱和空气
干空气
饱和空气
2BEA-253-0
33
14.1
20.0
19.5
23.8
25.6
28.1
28.3
28.8
37.2
45
565
890
1395×680×755
15.1
21.8
20.4
24.8
26.7
29.0
29.5
30.1
39.8
45
590
20.1
28.4
25.8
31.3
31.9
34.6
34.3
35.1
44.5
55
660
24.3
34.3
30.3
36.8
36.5
39.6
38.3
39.6
53.8
75
740
27.9
39.3
34.2
41.5
40.6
44.1
42.9
43.7
65.2
75
820
30.2
42.6
36.7
44.7
43.5
47.2
45.8
46.7
75.1
90
880
2BEA-303-0
33
24.3
34.0
31.3
38.5
38.9
42.5
41.0
41.8
52.0
75
472
1400
1580×1010×910
27.6
38.5
34.2
41.5
40.3
44.3
42.5
43.5
55.0
75
500
30.8
42.8
37.1
45.0
43.3
47.3
45.7
46.6
58.0
75
530
35.8
49.9
42.6
51.6
48.8
53.3
50.3
51.3
65.0
75
590
40.5
57.5
48.7
59.0
55.0
60.0
57.0
58.0
80.0
110
660
42.5
60.0
51.8
62.7
58.3
63.5
61.6
62.8
91.0
110
710
2BEA-353-0
33
26.5
37.4
38.3
46.4
49.0
53.5
53.8
54.9
64.5
90
372
2000
1745×1160×1050
35.8
50.6
45.3
54.9
53.8
58.6
57.2
58.4
77.0
110
420
43.6
61.5
52.8
63.9
61.0
66.5
63.7
65.0
86.0
110
472
46.5
65.6
55.7
67.6
63.0
68.7
66.4
67.7
92.5
110
490
46.6
65.8
56.3
68.2
65.0
70.9
67.6
69.0
94.5
132
500
49.5
69.9
60.1
72.8
68.5
74.7
71.5
73.0
105
132
530
56.7
80.0
68.4
82.8
77.0
84.0
80.2
81.8
126
160
590
2BEA-403-0
33
44.8
63.3
60.0
72.5
73.7
80.4
78.5
80.0
102
132
330
3300
2170×1370×1265
57.4
81.0
70.6
85.5
82.1
89.6
85.5
87.6
116
160
372
67.3
95.0
81.4
98.5
93.5
102
97.0
99.0
136.5
185
420
78.7
110
95.0
115
107.2
116.8
110
12.3
168
200
472
85.1
120
103
125
117.1
127.6
123.5
126
212
250
530特 性 曲 线
 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

上一篇:双级信誉保障
下一篇:没有了